"Pressemeddelelse" V A R i 5-mands fodbold.

”PRESSEMEDDELELSE”


Video Assistent Referee (V-A-R) bliver nu en del af 5-mandsfodbold.

For at optimere fairplay i de yngste rækker, har FIFA besluttet at V-A-R med øjeblikkelig virkning skal indføres i alle 5-mandskampe.
Dette, for at sikre at alle tvivlsomme situationer, så som indkast, hjørnespark/målspark og mål, kan blive behandlet retfærdigt.


Hvert hold vil have mulighed for at bede om V-A-R afgørelse fire (4) gange pr. halvleg.
For at sikre at der er ligelig fordeling af beslutningstagere i V-A-R kendelse, vil 2 forældre fra hvert hold gennemse situationen og sammen træffe en beslutning.
Trænerne må altså ikke se situationen, da de, ifølge FIFA, må anses som partiske. Og her mener man at forældre i højere grad kan lægge følelser og ”farvede biller” til side og se upartisk på situationen.

”Selvom vi ikke har hold de rækker, så følger vi naturligvis initiativet med interesse! Det er jo blot et spørgsmål om tid inden det bliver relevant, eftersom at det starter med 5-mands fodbold og derfor må forventes at udbrede sig til 8- og 11-mandsfodbold også” – udtaler Per H. Jensen, Head of Coaching hos FC Roskilde Ungdom og fortsætter:


”Det rejser en række spørgsmål om økonomi, i og med at samtlige kampe skal videofilmes og samtidig i en kvalitet, der gør at der kan træffes saglige og veldokumenterede beslutninger. Ydermere går rygterne på at klubberne forpligtes til at invistere i en række ”V-A-R rum”, altså enten nogle faste placeringer af videoskærme, eller som minimum et antal transportable trækvogne med skærme, der kan køres ud til banerne. Og skulle der være mere end én kamp igang, så kan de deles om det transportable V-A-R rum, ved at koble sig på udstyret. Det kan eventuelt give lidt forsinkelse i forhold til afviklingen af kendelserne, såfremt at flere kampe på samme tid har brug for teknikken, eftersom at man skal koble sig af- og på.”

Hos FIFA er man meget optimistiske, på trods af de spørgsmål som brugen systemet rejser. Her mener man at det er en udfordring som klubberne må tage op, eftersom at det væsentlige i netop denne beslutning, er at sikre at fodboldkampene, i første omgang i 5-mandsrækkerne, fremadrettet kommer til at blive afviklet uden fejlkendelser. Så må eventuelle forsinkelser i kampen følge med, i retfærdighedens navn. Og her stoler man fuldt og fast på at de 2 forældre fra hvert hold, fuldt ud vil være i stand til upartisk at træffe en vurdering og beslutning.
Det har ikke være muligt at få yderligere kommentare fra FIFA, der blot henviser til ovennævnte pressemeddelelse.